Walraevens

We gaven de visuele identiteit van Walraevens een groot onderhoud en fristen de huisstijl en het logo op! Modern, helder en herkenbaar.